Home / 2019 / June

Monthly Archives: June 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Căn cứ vào văn bản hướng dẫn của Sở Y tế Vĩnh Phúc về việc khảo sát sự hài lòng của người bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019. Trung tâm y tế huyện Tam Dương đã triển khai thực hiện khảo sát ...

Read More »

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

chatluong

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SỰ  HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019   Căn cứ vào văn bản hướng dẫn của Sở Y tế Vĩnh Phúc về việc khảo sát sự hài lòng của người bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh ...

Read More »